Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Pikritové mandlovce u Kojetína

celkový pohled na území

Základní údaje

Název: Pikritové mandlovce u Kojetína
Typ chráněného území: přírodní památka
Katastrální území: Kojetín
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1997
Výměra: 0,23 ha

Předmět ochrany

Geologická lokalita - odkryv pikritových mandlovců z období spodní křídy

Popis

Pikritové mandlovce se rozkládají na obou stranách silnice spojující Kojetín a Straník. Přírodní památka představuje stratotyp jedné z forem podmořské sopečné činnosti z období spodní křídy.

 

pikritové mandlovce - detail

Květena

Výstupy skal jsou osidlovány iniciálními stádii skalní vegetace a společenstvy primitivních půd. Nalezneme zde mimojiné tyto druhy:

 

na skalách: rozchodník prudký, hadinec obecný, silenka nicí, pryšec chvojka, mochna sedmilistá;

 

v okolí skal: pamětník rolní, komonice lékařská, zběhovec plazivý, silenka širolistá, chrpa čekánek.

 

 

mochna sedmilistá (vlevo) :: okraj odkryvu osidlují společenstva primitivních půd (vpravo)

 

pryšec chvojka

Literatura

Tomanová, D. Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín, Nový Jičín: OkÚ, 2000

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ PAMÁTCE OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka