Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Svinec

celkový pohled na SZ území

 

Výzva

Základní údaje

Název: Svinec
Typ chráněného území: přírodní rezervace
Katastrální území: Kojetín u Starého Jičína
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1995
Výměra: 38,25 ha
Poznámka: částí PR prochází turistická stezka a naučná stezka

Předmět ochrany

Květnaté louky, lesíky a remízky.

Popis

Území se rozkládá na části masivu Svinec, který se nachází asi 1,5 km jihovýchodně od obce Nový Jičín. Vrchol Svince (546 m.n.m.) je významnou dominantou Petřkovických vrchů. Vrchol je bezlesý, severní strana je porostlá smíšenými lesy. Svahové louky jsou druhově velmi bohaté.

 

pohled na území z jihovýchodní strany

Květena

Území přírodní rezervace je druhově velmi bohaté a také cenné z hlediska chráněných rostlin.

 

Na vrcholových partiích masivu nalezneme mimo jiné tyto druhy: chrpa čekánek, vičenec ligrus, krvavec menší.

 

vrcholové partie území

 

Na přirozených pastvinách se vyskytují mimo jiné tyto druhy: rozrazil ožankový, mochna jarní, svízel jarní, jetel prostřední, kopretina bílá.

 

 

rozrazil ožankový

druhová pestrost přirozené pastviny

 

V křovinách a podél cest můžeme spatřit tyto druhy: černýš rolní, hadinec obecný, pryšec chvojka, komonice lékařská, zběhovec plazivý, kokrhel větší, penízek rolní.

 

 

černýš rolní

pryšec chvojka

 

Na svahových porostech suťového lesa se nalézají mimo jiné tyto druhy: česnek mědvědí, bažanka vytrvalá, zapalice žluťuchovitá.

 

Literatura

Mlčochová, O. Zajímavosti z květeny okolí Nového Jičína, Nový Jičín: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 49, 1992

Tomanová, D. Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín, Nový Jičín: OkÚ, 2000

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ PAMÁTCE OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka