Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Travertinová kaskáda

celkový pohled na území

Základní údaje

Název: Travertinová kaskáda
Typ chráněného území: přírodní památka
Katastrální území: Tichá
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1988
Výměra: 1,2 ha

Předmět ochrany

Geomorfologicky významný útvar - travertinový val

Popis

Travertinový val na jihovýchodní straně Tichavské hůrky. Tvorba travertinu je podmíněna vydatným vápenitým pramenem, který vyvěrá v lese na úbočí Tichavské hůrky ve výšce 370 m.n.m. Délka potůčku je přibližně 120 m, z toho val je několik desítek metrů dlouhý. Potůček se vlévá do říčky Tichávky. Podloží potůcku tvoří travertinový val, který se vyvyšuje nad okolní terén v rozpětí 10 až 70 cm. Do dnešní podoby vznikal val několik tisíc let.

 

travertinový val - detail

 

Květena

Kaskáda je doprovázena vlhkomilnými lesními a lučními společenstvy. Nalezneme zde hájové druhy jako břečťan popínavý, hrachor jarní, prvosenka jarní, pryšec mandloňovitý, lýkovec jedovatý, orlíček obecný, sasanka hajní aj. Po stránce botanické je lokalita významná především výskytem mechů, které pokrývají val.

 

vývěr pramene

 

profil valu ve střední části dosahuje výšky až 70 cm

 

Literatura

Tomanová, D. Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín, Nový Jičín: OkÚ, 2000

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOĎTE JEN PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH A CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ PAMÁTCE OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka