Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Vrásový soubor u Klokočůvku

pohled na část území

 

Základní údaje

Název: Vrásový soubor u Klokočůvku
Typ chráněného území: přírodní památka
Katastrální území: Klokočůvek
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1998
Výměra: 1,24 ha (ochranné pásmo 0,63 ha)
Poznámka: kolem PP prochází turistická stezka

Předmět ochrany

Vrásové stavby kulmských hornin v oblasti Nízkého Jeseníku

Popis

Území se rozkládá západně od Klokočůvku, v údolí na levém břehu Odry. Jde o součást hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu, které je tvořeno převážně drobami, podřízeně siltovci a jílovitými břidlicemi. Souvrství je postiženo vrásovými deformacemi několika řádů. Základním prvkem jsou rozsáhlé, kilometrové překocené vrásy s výraznou východní vergencí, mnohde přetržené vrásovými přesmyky. Na odkryvech je možno sledovat soubory s přímými, šikmými, překocenými, ležatými i ponořenými vrásami, v rozměrech decimetrů až metrů.

Květena

Území přírodní památky je významné především z hlediska geologického. Z botanického pohledu stojí za povšimnutí, že se území nachází v prostoru kontaktu tří společenstev: 1) lužních lesů (primární vegetace zaplavovaných a podmáčených poloh), 2) květnatých mezofilních až slabě hygrofilních dubohabrových a dubolipových hájů a 3) suťových lesů.

 

V podrostu nalezneme pro tento region významější druhy: měsíčnici vytrvalou, dymnivku plnou a sasanku pryskyřníkovitou.

 

detail skalního defilé

 

detail vrás

 

detail vrás

 

detail vrás

 

Literatura

Tomanová, D. Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín, Nový Jičín: OkÚ, 2000

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ PAMÁTCE OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka