Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Přírodní rezervace Bařiny

Základní údaje

Název: Bařiny
Typ chráněného území: přírodní rezervace (PR)
Katastrální území: Bernartice nad Odrou, Kunín, Šenov u Nového Jičína
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 2002 - Vyhláška SCHKO Poodří č. 6 ze dne 30. 12. 2002 o zřízení přírodní rezervace Bařiny
Výměra: 42,20 ha

 

Předmět ochrany

Porosty střemchových jasenin a bažinných olšin s navazujícími dubohabřinami na svazích říčni terasy, s četnými prameništi a bohatým výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOĎTE JEN PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH, RESPEKTUJTE OMEZENÍ A CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ REZERVACI OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka