Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Přírodní rezervace Bartošovický luh

Základní údaje

Název: Bartošovický luh
Typ chráněného území: přírodní rezervace (PR)
Katastrální území: Bartošovice, Hukovice, Pustějov, Hladké Životice
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 2002 - Vyhláška SCHKO Poodří č. 5 ze dne 30. 12. 2002
Výměra: 296,91 ha

 

Předmět ochrany

Přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s litorálními porosty, pás aluviálních luk a zalesněná říční terasa s četnými prameništi a lesními mokřady.

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOĎTE JEN PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH, RESPEKTUJTE OMEZENÍ A CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ REZERVACI OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka