Článek

Hledá se karpatské přírodní dědictví v Beskydech - ZAPOJTE SE TAKÉ!

 

Karpaty představují nejrozsáhlejší pohoří Evropy, které zasahuje na území osmi států. V ČR se nachází pouhé 3% jejich rozlohy, přitom jedinečná příroda i kultura karpatské části, nezaměnitelně dotvářejí obraz celé republiky. K ochraně osobitého kulturního a přírodního dědictví a k jeho udržitelnému rozvoji vznikla mezinárodní Karpatská úmluva, ke které se připojilo také Česko.

 

Aby mohlo být dědictví zachováno a rozvíjeno, musí se nejprve vědět, co ho vlastně tvoří. Pojmenování onoho dědictví je proto jedním z hlavních cílů Karpatské úmluvy. Letos v červenci začal ČSOP Salamandr realizovat projekt zaměřený na karpatské přírodní dědictví Beskyd. Jeho cílem je modelově vytvořit seznam dědictví, návrh na zajištění dlouhodobě udržitelné péče, a také modelová péče o některé lokality, které budou obsahovat prvky karpatského dědictví.

 

 

Prvním krokem je vytvoření seznamu, který by toto dědictví reprezentoval. V současnosti panuje shoda mezi zástupci státních i nestátních organizací v tom, že by se nemělo jednat o nový „červený seznam“ oblasti, který by se zabýval pouze vzácnými druhy. Ty by se tam logicky měly objevit také, ale nesmí se opomenout takové části přírody (druhy zvířat a rostlin, ekosystémy...), které jsou pro oblast typické. Proto by se na tvorbě seznamu měla podílet, kromě odborníků, také veřejnost a neziskové organizace.

 

Na stránkách projektu karpatského dědictví se dozvíte další informace o projektu. Zde se také budete moci zapojit do samotné tvorby seznamu karpatského přírodního dědictví. Jednou z možností je vyplnění jednoduchého on-line formuláře. Druhá možnost je určená především pro ty, kteří se chtějí vyplnění seznamu věnovat více a stáhnou si soubor, který po vyplnění zašlou na adresu salamandr@salamandr.info.

 

 

Každý, kdo se zmíněnými způsoby zapojí do tvorby seznamu karpatského přírodního dědictví a ve formuláři uvede své jméno a adresu, obdrží ke konci roku ZDARMA tematický diář na rok 2010, jako poděkování (kontaktní údaje poslouží pouze k tomuto účelu=nepovinný údaj).

 

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Autor textu: Petr Konupka, ČSOP Salamandr, autor fotografií: Petra Vlčková, ČSOP Salamandr

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka