Článek

Petice na podporu vzniku Národního parku Jeseníky!

 

Podpořte také Vy petici na podporu vzniku Národního parku Jeseníky!

 

 

Jedná se o veřejnou iniciativu, kterou organizuje skupina veřejně aktivních občanů žijících v Jeseníkách. Hlavním cílem naší kampaně je zvýšení kvality praktické ochrany přírody v Jeseníkách, zlepšení možností využití finančních prostředků ze strany státu a fondů EU a podpora udržitelného rozvoje v Jeseníkách.

 

 

Příroda Jeseníků je jedinečná a evropsky významná a zaslouží si proto odpovídající a kvalitní formu ochrany a péče. Co je zapotřebí zdůraznit, NP Jeseníky by se rozkládal na území neobydleném, tzn. mimo obce a zahrnoval by zbytky divoké a zachovalé přírody, zejména v centrální části Hrubého Jeseníku. Zjednodušeně řečeno od rašeliniště Skřítek přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické straně. Předpokládá se, že plocha NP by zaujímala pouze 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky, tedy jen malou část CHKO.

 

 

Nedošlo by tak k případnému omezení rozvoje obcí a existencí národního parku by nedošlo ani k omezení současných oficiálních turistických stezek v horách. Toto řešení NP je tedy jiné a určitě rozumnější než velké plochy NP v Krkonoších nebo na Šumavě, kde jsou začleněny i obce a vyvolává to pak různé problémy.

 

Pokud souhlasíte s těmito myšlenkami, text petice a řadu detailních informací naleznete na:

 

www.npjeseniky.info

 

 

 

Výsledky veřejné kampaně na podporu vzniku NP Jeseníky ke konci listopadu 2009:

 

- petici podpořilo již 5.000 lidí, zejména občané žijící v Jeseníkách. Petice zatím není časově omezena,

 

- petici podpořily desítky osobností a umělců ČR, např. Miroslav Donutil, herečky Květa Fialová a Naďa Konvalinková, dále Saša Rašilov, Ladislav Potměšil, Eva Pilarová a další. Jedním z členů petičního výboru je světoznámý fotograf Jindřich Štreit ze Sovince a akci podpořil i malíř a cestovatel Libor Vojkůvka ze Šternberka,

 

- spolupracuje s námi již 40 veřejných institucí v horách, zejména městské knihovny a informační centra,

 

- téma NP a ochrany přírody v Jeseníkách se podařilo výrazně mediálně zviditelnit, stalo se z něj veřejné a diskutované téma. V rámci naší kampaně bylo vydáno již několik desítek článků v místních, regionálních i celostátních denících, byla odvysíláno několik rozhlasových reportáží v Českém rozhlase a natočeno bylo již 5 TV reportáží (ČTV, Nova a Prima),

 

- zajistili jsme pracovní návštěvu ministra životního prostředí Ladislava Mika v Jeseníkách. Hlavním cílem návštěvy bylo jednání se starosty obcí CHKO Jeseníky na téma možného vyhlášení Národního parku Jeseníky. Jednalo se o historickou událost, něco podobného se na téma ochrany přírody v Jeseníkách ještě neuskutečnilo.

 

- petiční výbor dále pokračuje v komunikaci se starosty obcí v CHKO Jeseníky.

 

Děkujeme za spolupráci,

 

za petiční výbor petice,

Ondřej Bačík,

ondrej.bacik@centrum.cz

více informací na: www.npjeseniky.info

 

 

 

Autor textu: Ondřej Bačík, za petiční výbor petice; autor fotografií: Petr Kocián

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka