Detail

kakost holubičí

Geranium columbinum

pakost holubí | Long-stalked Geranium, Long-stalked Crane's-bill

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Botanická charakteristika:
Jednoletá někdy dvouletá, 20-40 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá až přímá, povícero vyrůstající z kořenové hlavy. Listy v obrysu okrouhlé, s čepelí skoro k bázi členěnou v 5-7 čárkovitých úkrojků. Květenství úžlabní vidlan s 2 květy. Květy vyrůstají na dlouhých stopkách, za plodu se prodlužujících. Kališní lístky vejčitě kopinaté. Koruna 5četná. Korunní lístky obkopinaté až úzce vejčité, na vrcholu mělce vykrojené, fialově purpurové. Prašníky fialové. Plod zobanitý plod s 5 jednosemennými plůdky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  fialově purpurové korunní lístky
  §  květenství úžlabní vidlan s 2 květy
  §  květy vyrůstají na dlouhých stopkách

Místa výskytu:
Vyskytuje se na skalnatých svazích, v lomech, křovinách, na polích a úhorech, v parcích a zahradách, podél cest a komunikací, na železničních svršcích. Vyhovují mu půdy suché, písčité, hlinité i kamenité.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jako každý kakost, po rozedmutí zapáchá.

Lidově nazýván čapí nůsek, protože jeho plod skutečně připomíná zobák čápa.

Záměna:
Kakost holubičí je snadno rozpoznatelný druh. Může být zaměněn za kakost dlanitosečný, od kterého se liší květy vyrůstajícími na dlouhých stopkách a lysou lodyhou (X kakost dlanitosečný: květy vyrůstají na krátkých stopkách, lodyha žláznatě chlupatá).

Etymologie:
Geranium z řeckého slova geranos (čáp; podle stavby plodů připomínající čapí zobák); columbinum latinsky holubičí.

Synonyma:
Geranium gracile Schrenk

Ochrana:
Není ohrožený. Je rozšířen po celém území České republiky, v některých oblastech však chybí.

Celkové rozšíření:
Kakost holubičí roste v prakticky celé Evropě, dále na Kavkaze, a ve střední Asii, v sverení Africe, druhotně zavlečen v Severní Americe.

Index:
Geranium columbinum L. -- Sp. Pl. 2: 682. 1753

jednoletá (-dvouletá); bylina; mediteránní (-kospopolitní); terofyt; 0,20-0,40; nížiny - pahorkatiny; Festuco-Brometea, Chenopodietea

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

 

 

Místo: Studénka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: železniční koleje

Půda: kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 15.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka