Detail

rozrazil potoční

Veronica beccabunga

veronika potočná

jitrocelovité / Plantaginaceae

      rozrazil / Veronica

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 40 cm vysoká, zcela lysá bylina. Lodyha na bázi poléhavá a kořenující, pak vystoupavá až přímá, oblá, plná, dužnatá. Listy vstřícné, masité, všechny krátce řapíkaté. Čepel podlouhlá, podlouhle eliptická nebo úzce obvejčitá, po okraji velmi mělce pilovitá, v dolní části celokrajná. Květy v úžlabních, postranních, vstřícných hroznech. Listeny čárkovité až čárkovitě obkopinaté. Kalich 4četný, jen při bázi srostlý, koruna kolovitá, tmavě, řidčeji světle modrá. Plody jsou v obrysu mělce srdčité až téměř okrouhlé tobolky. Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Roste na březích vod (nejčastěji menší, pomalu tekoucí toky, řidčeji i stojaté vody), v pobřežních křovinách, vlhkých lučních příkopech, na prameništích, řidčeji na bažinatých loukách a obnažených dnech rybníků. Často roste pospolitě- vyskytuje se v živinami středně až vysoce bohatých vodách nebo na přeplavovaných či alespoň podmáčených stanovištích, na půdách minerálně bohatých, hlinitých, písčitých nebo štěrkovitých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kvetoucí nať rozrazilu potočního byla používána v čerstvém stavu v lidovém léčitelství. Rostlina obsahuje kromě tříslovin a glykosidů také značné množství vitamínu C. Proto se používá i k přípravě jarních vitamínových salátů.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Hostašovice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: tůňka

Půda: bahnitá, silně podmáčená

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 27.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka