Detail

chrastice rákosovitá

Phalaris arundinacea

chrastnica trsťovníkovitá pravá | Reed Canary Grass

lipnicovité / Poaceae

      omamná nebo psychotropní rostlina

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 50-200 cm vysoká tmavozelená bylina (tráva). Oddenek plazivý, článkovaný. Stébla přímá, silná, hladká. Pochvy listů hladké, úzké, jazýček dřípený. Květenství lata, často za květu načervenalá. Plody obilky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na březích vodních toků, v příkopech, na mokrých loukách, v lužních lesích a rákosinách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Chrastice rákosovitá patří mezi naše nejvyšší trávy - dorůstá až 3 m výšky. Má mimořádné požadavky na vláhu, proto se vyskytuje převážně u vodních toků. Často vytváří nepropustné porosty zejména na náplavech potoků a řek.

V USA se pěstuje jako pícnina. Dále se využívala a stále využívá ke zpevňování míst ohrožených erozí. V 19. století byly do Severní Ameriky dovezeny i rostliny z Evropy, které se chovají agresivněji než původní američtí zástupci. Proto je chrastice v několika státech USA považována za invazní druh. V Severní Americe představuje především ohrožení pro mokřadní společenstva.

Nicméně u nás se známou stala chrastice rákosovitá až v poslední době díky používání v ekologických biočističkách. Patří totiž mezi druhy, které jsou výborně využitelné v kořenových čističkách odpadních vod.

Existuje několk kultivarů chrastice. V zahradách se často pěstuje panašovaný kultivar, který někdy zplaňuje.

Chrastice a paragrafy

Možná se čtenář podiví, co má chrastice společného se zákony ČR. Dnem 1. ledna 2010 však vstoupil v účinnost nový trestní zákoník, který nově upravil pěstování rostlin, které obsahují omamnou nebo psychotropní látku. Chrastice rákosovitá spadá mezi takové rostliny (rostliny obsahující DMT a 5-methoxy-DMT).

Do nového trestního zákoníka byla začleněna zcela nová úprava skutkové podstaty trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§285 TZ). V tomto ustanovení zákonodárce říká, že kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu obsahující omamnou nebo psychotropní látku (v případě chrastice se jedná o rostlinu obsahující DMT), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Chrastice rákosovitá se tak dostala do skupiny rostlin, jejichž pěstování je trestáno přísněji než pěstování konopí (!) - srovnej trestní sazby.

Nově je tedy trestněprávně upraveno společensky nežádoucí pěstování chrastice rákosovité pro vlastní potřebu a to v množství větším než malé – to znamená v počtu více než pěti rostlin. Od 1. ledna 2010 nebudou sice trestně postihováni ti, kteří pěstují maximálně pět rostlin chrastice, nicméně takové osoby mohou být postiženy za přestupkové jednání na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi se sankcí uložení pokuty až do 15.000 Kč.

Záměna:
Někdy může docházet k záměnám za podobnou trávu: rákos obecný (Phragmites australis). Ta je však vyšší, má pochvy hladké, jazýček je nahrazen věnečkem hustých chloupků.

Ochrana:
Hojný druh.

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: potok

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.6.2009

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka