Detail

topol černý vlašský

Populus nigra var. italica

topoľ čierny | Lombardy Poplar

vrbovité / Salicaceae

      topol / Populus

Botanická charakteristika:
Strom opadavý, dvoudomý (tato varieta je pouze samčím klonem), až 25 m vysoký. Koruna štíhlá, sloupovitá. Kmen přímý. Borka šedavě hnědá, ve stáří tmavě hnědošedá, rýhovaná. Listy kosočtverečné. Květenství samčí načervenalé jehnědy (tato varieta je pouze samčím klonem). Jehnědy 6-7 cm dlouhé. Plody tato varieta netvoří plody.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  štíhlá sloupovitá koruna
  §  pouze stromy se samčími jehnědami
  §  listy kosočtverečné

Místa výskytu:
Jedná se o odrůdu, která se hojně vysazovala podél cest a komunikací, u zemědělských areálů, hřišť a v sídlištní zástavbě.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Topol černý vlašský je odrůda (někdy považován za kultivar) topolu černého. Je nejasného původu. Starší práce považovaly topol černý vlašský původem za asijský nebo americký druh. Podle jiných prací byl nalezen v první polovině 18. století v severoitalské Lombardii na březích řeky Pád jako mutace topolu černého. Byl vegetativně rozmnožen a z Itálie se rozšířil jako okrasná dřevina postupně do celé Evropy a poté i do Severní Ameriky nebo také na Nový Zéland. Do střední Evropy se dostal ve druhé polovině 18. století. Využíval se hojně k tvorbě větrolamů, stromořadí a alejí.

Jedná se o rychle rostoucí dřevinu. Na našem území měla výsadba této odrůdy největší rozmach v 60. až 70. letech 20. století, kdy se vysazovala v okolí hřišť, stadionů, vodotečí, remízků, zemědělských závodů, podél silnic a cest a také v sídlištní zástavbě.

Jedná se o samčí klon, který netvoří plody. Množí se pouze vegetativně.

Rod:
Rod Populus (topol) má asi 30 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Americe. Na našem území se můžeme setkat se 4 původními druhy rodu Populus: topol černý, topol bílý, topol osika a topol šedý. Pěstují a vysazují se také různé odrůdy, kultivary a nepůvodní taxony (např. topol kanadský, topol Simonův, topol balzámový).

Záměna:
Topol černý vlašský je snadno poznatelný především díky štíhlé, sloupovité koruně.

Etymologie:
Populus: neznámý původ vzniku jména;
nigra: latinsky černý.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Populus fastigiata Poir.
Populus italica Moench
Populus nigra subsp. pyramidalis Čelak.
Populus nigra var. pyramidalis Spach
Populus pyramidalis Rozier

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Topol černý vlašský není ohrožený. Jedná se o odrůdu, která je vysazována člověkem do krajiny. V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do podhorských oblastí.

Celkové rozšíření:
Je pěstovaný po celé Evropě, v Severní Americe a na Novém Zélandu.

Index:
Populus nigra L. var. italica Münchh. -- Hausvater 1770 5: 229.

strom; ---; makrofanerofyt; 15-25 m; 6-7 cm (pouze samčí); nížiny-podhůří; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1750?).

 

 

Místo: Šenov u Nového Jičína

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 7.4.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka