Detail

dřípatka horská

Soldanella montana

soldanelka horská | --

prvosenkovité / Primulaceae

      dřípatka / Soldanella

Botanická charakteristika:
Víceletá, 10-25 cm vysoká bylina. Lodyha nevětvená, bezlistá, přímá. Listy v přízemní růžici, okrouhle ledvinité, zespoda nafialovělé. Květenství chudý lichookolík. Květy střední. Koruna široce zvonkovitá, dřípená, modrofialová. Plod tobolka.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy okrouhle ledvinité, zespoda nafialovělé
  §  květenství lichookolík
  §  květy modrofialové

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve vlhčích smrkových lesích, na rašelinných loukách. Roste na vhkých, na živiny chudých, humózních, kyselých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Dekorativní rostlina, která upoutá svými dřípenatými modrofialovými květy. Rod:
Rod Soldanella (dřípatka) má asi 10 druhů, které rostou v pohořích střední, západní a jižní Evropy. Na našem území se vyskytuje 1 druh rodu Soldanella: dřípatka horská.

Záměna:
Dřípatka horská je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Soldanella: zdrobnělina slova soldana (sultánka), podle vzhledu květů;
montana: horská, podle toho, že roste v horách.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Soldanella montana subsp. hungarica Ludi

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvu svazu Piceion excelsae (diagnostický druh).

Biotopy:
L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny

Ochrana:
Dřípatka horská je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3) a stejná ochrana je jí poskytnuta i zákonem (§3).

V ČR se vyskytuje vzácně až roztroušeně v jižních Čechách a na jihozápadní Moravě.

Celkové rozšíření:
Dřípatka horská roste ve východních Alpách a přilehlých oblastech, izolovaně v Karpatech a na Balkáně.

Index:
Soldanella montana Willd. -- Enum. Pl. [Willdenow] 1: 192. 1809.

víceletá; alpský; hemikryptofyt; 10-25 cm; 10-15 mm; podhůří-hory; Piceion excelsae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Okres: Klatovy

Kraj: Plzeňský

Stanoviště: vlhčí smrčina

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Vladimír Petr

Datum fotografie: 23.5.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka