skály, sutě, lomy a zdi

Květena skal, sutí, lomů a zdí je charakteristická tím, že si musí vystačit s minimálním množstvím vody a minimálním množstvím živin, které kamenitý podklad poskytuje. Půda se vyskytuje na skalách v omezeném množství především ve štěrbinách, puklinách nebo skalních lavicích. Extrémní podmínky umocňuje slunce a vítr. Všem těmto nástrahám se musely rostliny přizpůsobit. Převážně jsou to druhy, které mají dlouhé a rozvětvené kořeny, jimiž se zachytí ve skalních štěrbinách odkud přijímají vláhu a živiny. Na těchto stanovištích nejlépe pozorujeme sukcesi – postupný nástup různých rostlinných společenstev.


Bylo nalezeno 110 druhů, které jsou zobrazeny na 4 stranách.

1, 2, 3, 4   následující

Bylo nalezeno 110 druhů, které jsou zobrazeny na 4 stranách.

1, 2, 3, 4   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka