Detail

svazenka vratičolistá

Phacelia tanacetifolia

facélia vratičolistá | Phacelia, Lacy Phacelia

stružkovcovité / Hydrophyllaceae

      svazenka / Phacelia

Botanická charakteristika:
Jednoletá rostlina s přímou, 20–80 cm vysokou lodyhou. Listy nepravidelně peřenosečné, řapíkaté až přisedlé, v obrysu podlouhle vejčité až vejčitě kopinaté. Květenství vijan. Květy uspořádány v mnohokvětých dvouvijanech. Kalich až téměř k bázi členěný, koruna kolovitá až zvonkovitě nálevkovitá, modrofialová, bledě modrá, vzácněji bílá. Plody vejcovité tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květy uspořádány v mnohokvětých dvouvijanech
  §  koruna modrofialová
  §  listy nepravidelně peřenosečné

Místa výskytu:
Pěstuje se na polích a jen přechodně zplaňuje, protože semena vyklíčí na podzim a mladé rostliny nepřežijí naši zimu. K druhu půdy je indiferentní, avšak preferuje lehčí, písčité a štěrkovité, sušší zeminy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Svazenka vratičolistá pochází z jihozápadních části Severní Ameriky, tudíž u nás není původní. Na naše území byla dovezena koncem 19. století.

Pěstuje se hlavně jako hodnotná medonosná rostlina, po odkvětu se zaorává jako zelené hnojení. V menší míře se využívá také jako pícnina, avšak je nahořklá a navíc stonky dřevnatí, musí se sklízet ještě před květem, takže se už nedá využít k včelařským účelům. Bylo vypěstováno několik odrůd. Občas se používá do suchých vazeb.

Jako okrasné rostliny se zřídka pěstují další druhy svazenek, např. Phacelia campanularia, P. parryi, P. congesta, P. purshii či P. viscida. Žádný druh čeledi stružkovcovitých není u nás původní.

Díky své nenáročnosti a poměrně krátké vegetační době je zvláště vhodná k pěstování ve vyšších polohách. Má ráda slunná stanoviště.

Rod:
Rod Phacelia (svazenka) má asi 150 druhů, které rostou v Severní Americe a v Jižní Americe v oblasti And. Na našem území se vyskytuje zplaněle pouze jeden zástupce rodu: svazenka vratičolistá.

Záměna:
Svazenka vratičolistá je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Phacelia: z řeckého fákelos: svazek;
tanacetifolia: vratičolistá, podle listů připomínajících listy vratiče obecného.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
---

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Svazenka vratičolistá není ohrožená. Jedná o rostlinu introdukovanou, zemědělsky využívanou a jen pomíjivě zplaňující.

Celkové rozšíření:
Svazenka vratičolistá je původem ze Severní Ameriky, díky pěstování se rozšířila na další kontinenty.

Index:
Phacelia tanacetifolia Benth. -- Trans. Linn. Soc. London 17(2): 280. 1835.

jednoletá; americký; terofyt; 20-80 cm; 8-10 mm; nížiny-podhůří; ---.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1891).

medonosná rostlina

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.7.2011

 

Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka