Detail

popenec břečťanovitý

Glechoma hederacea

zádušník brečtanovitý | Ground Ivy

hluchavkovité / Lamiaceae

      popenec / Glechoma

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 10–20(–40) cm vysoká, poléhavá až plazivá bylina. Listy srdčité až srdčitě okrouhlé, chlupaté. Pyskatý květ modrofialový s fialovou kresbou vyrůstá z paždí středních a horních listů. Plody hladké tvrdky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  kališní cípy trojúhelníkovité
  §  květní stopky 1–2 mm dlouhé
  §  čepel listů ledvinitá, srdčitá až okrouhle srdčitá

Místa výskytu:
Vyskytuje na mnoha druzích stanovišť - na loukách, v lužních lesích, na březích vod, stráních, pastvinách, parcích, v zahradách (i jako plevelná rostlina na záhonech), okrajích cest. Roste na čerstvě vlhkých až mokrých hlinitých, hlinitojílovitých i písčitohlinitých, humózních půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Popenec obecný (starším jménem p. břečťanovitý) je houževnatým plevelem na zahrádkách především na vlhčích a humóznějších stanovištích. Ke svému šíření využívá z uzlin zakořeňujících plazivých lodyh. Tyto lodyhy mohou dosahovat délky až 100 cm. Na polích nejčastěji zapleveluje obilniny a jeteloviny. V jednoletých plodinách je však méně nebezpečným plevelem.

V některých oblastech se v minulosti používaly mladé listy do jarních salátů a polévek.

Léčivá rostlina.
Jako většina rostlin z čeledi hluchavkovitých je i tato vytrvalá bylina léčivá. Sbírá se kvetoucí nať, která má svíravé a protizánětlivé účinky.

Rod:
Rod Glechoma (popenec) obsahuje asi 12 druhů, které rostou v oblasti Eurasie.

Záměna:
Popenec obecný je snadno poznatelným druhem.

Etymologie:
Glechoma: z řeckého glechon, druh máty;
hederacea: břečťanovitý, podle typického plazivého habitu.

Lidové názvy:
poponek, pupenec, nádešník

Synonyma:
---

Starší české jméno:
popenec břečťanovitý

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Popenec obecný není ohroženým druhem naší květeny.

V ČR se vyskytuje hojně na území celého státu od nížin do hor.

Celkové rozšíření:
Popenec obecný roste v mírném pásu Euroasie. Byl také zavlečen do Severní Ameriky.

Index:
Glechoma hederacea L. -- Sp. Pl. 2: 578. 1753.

vytrvalá, bylina; euroasijský, hemikryptofyt; 3-6; 15-20 cm; 4,5–7 mm; nížiny–hory; Alnion incanae, Alopecurion pratensis, Salicion eleagni, Arction lappae, Aegopodion podagrariae

Původní druh květeny České republiky. [Native]

Ve flóře ČR jsou zařazeny tyto taxony rodu Glechoma:
Glechoma hederacea L. --- popenec obecný
Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. --- popenec chlupatý

[poslední aktualizace: 3.5.2015]

 

 

Místo: Loučka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: zahrada

Půda: hlinitá, mírně vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 3.5.2015

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka