Detail

koniklec velkokvětý

Pulsatilla grandis

poniklec veľkokvetý | Pasque Flower

pryskyřníkovité / Ranunculaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 5-30 cm vysoká, bělavě nebo rezavě chlupatá rostlina s tmavě hnědým oddenkem. Stonek v době květu jen 2 – 13cm vysoký, za plodu se prodlužuje až na 40cm. Listy se plně vyvíjejí až po odkvětu, čepel je 2–4x peřenosečná. Květy vzpřímené, zvonkovité až nálevkovité, bledě fialové, korunních lístků je 6. Plod nažka až 5cm dlouhá.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květy bledě fialové
  §  listy při květu nevyvinuty
  §  za plodu až 40 cm dlouhý stonek

Místa výskytu:
Roste na slunných stepních loučkách, na skalních stepích, stráních a na suchých travnatých okrajích lesů. Daří se mu na hlinito-písčitých až slínitých, suchých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedovatá rostlina.
Obsahuje látku ranunkulin, která se dále štěpí na jedovatý protoanemonin, jež se sušením mění na inaktivní anemonin.

Pro svou estetickou hodnotu se koniklece často pěstují jako skalničky. Protože se jedná o silně ohrožený druh, nevyrýváme a nepřesazujeme jej z volné přírody do skalek! I díky tzv. milovníkům přírody, kteří vyrývají koniklece z volné přírody do skalek, postupně mizí z jeho přirozených stanovišť.

Semena se rozšiřují větrem.

Koniklec velkokvětý a paragrafy
Koniklec velkokvětý patří podle zákona o chraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jeho biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie silně ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 100 000 Kč.

Ochrana:
§2 - C2 - BERN - NATURA
Koniklec velkokvětý patří mezi silně ohrožené druhy rostlin (C2), stejnou ochrannou kategorií je chráněn zákonem (§2). Dále patří mezi druhy chráněné evropskou legislativou (NATURA 2000). Je uveden i v Bernské úmluvě (BERN).

U nás roste pouze na Moravě v teplejších pahorkatinách, vesměs v chráněných územích.

Celkové rozšíření:
Koniklec velkokvětý roste v Evropě ostrůvkovitě v jižním Německu, Rakousku, na Moravě, jižním Slovensku, Maďarsku a v severních částech Chorvatska a Srbska.

Index:
Pulsatilla grandis Wender. -- in Schrift. Marb. ii. (1830) 257.

vytrvalá; bylina; evropský; hemikryptofyt; 0,05-0,30; pahorkatiny; Festucion valesiacae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: stráň

Půda: hlinito-kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.4.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka