Detail

bledule jarní

Leucojum vernum

bleduľa jarná | Spring Snowflake

amarylkovité / Amaryllidaceae

      jedovatá rostlina

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 10–30 cm vysoká bylina s podzemní cibuli. Stvol přímý je zakončený listenem, z nějž vyrůstá jeden bílý zvonkovitý květ. Květ složený z volných okvětních lístků se žlutou skvrnou na konci. Listy jsou čárkovité, sytě zelené. Plod tobolka, semena s masíčkem.

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lužních lesích a bažinách. Roste na čerstvých, vlhkých až mokrých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedna z prvních na jaře kvetoucích bylin. Pro svou okrasnou hodnotu je často vysazována v zahradách. Zvláště se hodí na mokrá místa, kde ostatní cibuloviny neuspějí. Množí se semeny a dceřinnými cibulkami.

Jedovatá rostlina.
Rostlina obsahuje toxické alkaloidy. Požití části rostliny (zejména cibule) působí otravu, která se projevuje nevolností, zvracením, průjmem.

Vznik jména.
Jméno vzniklo z řeckého leukós = bílý. Lidová jména - sněženka, koukořík.

Bledule jarní a paragrafy
Bledule jarní patří podle zákona o chraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč.

Ochrana:
Bledule jarní je zařazena mezi ohrožené druhy (C3) a stejná ochrana je ji poskytnuta i zákonem (§3).

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: park

Půda: hlinitá s humusem, vlhká

Světelné podmínky: polostinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 13.4.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka