Detail

podběl lékařský

Tussilago farfara

podbeľ liečivý | Coltsfoot

hvězdnicovité / Asteraceae

      podběl / Tussilago

Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina, 5–25 cm vysoká. Lodyha přímá s načervenalými až nahnědlými šupinami. Květenství úbor, okolo dvou centimetrů široký. Květy zlatožluté, okrajové jazykovité, terčové trubkovité, tmavší. Listy vyrůstají až po odkvětu, jsou tmavozelené, na rubu plstnaté, čepel srdčitá až okrouhlá, s pilovitým okrajem. Listy podbělu se velmi podobají listům devětsilu. Plody nažky s chmýrem. Druh je anemochorní.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  šupinatá lodyha
  §  listy vyrůstají až po odkvětu
  §  květenství zlatožluté
  §  časně jarní pionýrská rostlina

Místa výskytu:
Vyskytuje se na rumištích, v příkopech, okrajích cest, rozvalinách, skládkách, skrývkách, výsypkách, ruderálních stanovištích obecně, dále podél lesních cest, v lesních lemech, na březích potoků. Roste na různých typech půd, upřednostňuje půdy obnažené. Častá pionýrská rostlina.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedovatá rostlina.
Protože obsahuje některé nebezpečné alkaloidy, které mohou způsobovat vážná onemocnění, není vhodné podběl užívat jako léčivou rostlinu.

Léčivá rostlina.
Ještě donedávna považován za převážně léčivou rostlinu. Používal se, díky obsahu slizu, zvláště při kašli a astmatu. Podběl byl znám jako léčivka již od starověku. Drogou byly úbory nebo listy. Úbory se odstřihávaly se stopkou, která však nesměla být delší než 1 cm. Droga má nahořklou chuť. Droga z úborů se musí kvalitně usušit - musí mít žlutou barvu. Jestliže dojde k zhnědnutí popřípadě k zčernání, je nutné takovou drogu vyhodit. Květní droga je také choulostivá na vlhkost. Užívala se ve formě nálevu a to ve směsích. Má slabý močopudný protikřečový a protiastmatický účinek. Při sběru listů - konec května až červenec - docházelo často k záměně za listy devětsilu nebo lopuchu.

Ochrana:
Není ohrožen.

Celkové rozšíření:
Podběl lékařský roste v celé Evropě kromě větší části Pyrenejského poloostrova, roste na Kavkaze a dále až na Dálný východ. Vyskytuje se rovněž ve východní části Severní Ameriky.

Index:
Tussilago farfara L. -- Sp. Pl. 2: 865. 1753

vytrvalá; bylina; evropský; geofyt; 0,05-0,25; nížiny-pahorkatiny; Poo compressae-Tussilaginetum farfarae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

léčivá rostlina jedovatá rostlina plevele

 

 

Místo: Tichá

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj lesní cesty

Půda: hlinito-jílovitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.4.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka