Detail

árón východní

Arum cylindraceum

áron

árónovité / Araceae

      árón / Arum

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 9-15 cm vysoká rostlina s vejcovitým až kulovitým oddenkem. Listy hrálovité až střelovité, lesklé. Lodyha přímá, zakončená palicí ve velkém toulci. Toulec je bledě zelený a 1,5-2x větší než palice. Květy jsou uspořádány v dolní části palice. Horní květy jsou samčí, dolní samičí. Mezi nimi prstenec sterilních květů. Plody jsou vícesemenné, sytě červené bobule uspořádané v klasu.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy hrálovité až střelovité
  §  nápadný bledězelený toulec
  §  červené bobule uspořádané v klasu

Místa výskytu:
Roste v teplomilnějších listnatých hájích, lužních lesích a křovinách. Vyžaduje půdy vlhké, bohaté na humus.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedovatá rostlina.
Všechny části rostliny jsou jedovaté. Obsahuje glykosidy a alkaloidy. Při požití se dráždí sliznice, což je doprovázeno palčivou chutí a dochází k zánětu úst a hrtanu. Po vstřebání organismem se objevují poruchy sdečního rytmu, zorničky se rozšiřují, nastávají křeče. Smrtelné otravy byly popisovány zřídka. Při požití je však třeba lékařské pomoci.

Magická rostlina.
Rostlina je někdy -mylně- považována za afrodiziakum a to hlavně díky tvaru a barvě nápadné palice. V minulosti byl áron považován za čarodějnou rostlinu, která ochraňuje obydlí před zlými duchy. Přisuzovali se mu také vlastnosti kouzelné k udržení a záskání lásky.

Poměrně dekorativní rostlina jarního aspektu, která zaujme především bizardním květenstvím, které je obklopeno nápadným toulcem. Rostlina může připomínat pralesní masožravé rostliny. Áron není masožravý, toulec však má důležitou roli v opylování květů, které jsou ukryté v dolní části v baňkovité části. Palice nepříjemně páchne a láká hmyz. Hmyz (hlavně mušky), který pronikne toulcem ke květům je uvězněn až do doby než květy opýlí. Pak uzavírací vlákna uvadnou a umožní uvězněnému hmyzu dostat se z pasti ven.

Vyskytuje se vzácně až roztroušeně pouze na Moravě (s výjimkou několika málo lokalit v Čechách). Příbuzný áron plamatý se naproti tomu vyskytuje pouze v Čechách.

Ochrana:
Árón východní patří mezi rostliny vyžadující další pozornost (C4a). Zákon mu ochranu nepřiznává. Na našem území se vyskytuje výhradně na Moravě, v Čechách pouze na několika málo lokalitách, izolovaných od souvislého moravského areálu.

Celkové rozšíření:
Árón východní roste v evropském Středozemí, na sever ostrůvkovitě po jižní Francii, Dánsko, jižní část Polska, Ukrajinu a Rumunsko.

Index:
Arum cylindraceum Gasp. -- in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. II. 597. 1844

vytrvalá; bylina; jihoevropský; geofyt; 0,09-0,15; nížiny-pahorkatiny; Fagion sylvaticae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

jedovatá rostlina

 

 

Místo: Morkovice

Okres: Přerov

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: listnatý les

Půda: písčito-hlinitá

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.5.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka