Detail

orsej jarní hlíznatý

Ficaria verna subsp. bulbifera

blyskáč cibuľkatý | Lesser Celandine

pryskyřníkovité / Ranunculaceae

      orsej / Ficaria

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 6-10 cm vysoká bylina s kyjovitě ztlustlými kořenovými hlízami. Lodyha vystoupavá, s pacibulkami, často kořenující. Listy celistvé, čepel srdčitě vejčitá až okrouhle ledvinitá, lesklá. Květy leskle zlatožluté. Plod nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  lodyhy kořenující
  §   v úžlabí řapíků pacibulky
  §  z jedné lodyhy zpravidla vyrůstá jediná květní stopka

Místa výskytu:
Vyskytuje se na vlhkých lukách, ve stinných listnatých lesích, křovinách, také v městských parcích. Roste na vlhkých hlinitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Na našem území se vyskytuje pouze tento poddruh orseje jarního. Různí autoři však mají na taxonomii druhu odlišné názory a proto se mohou údaje o rozšíření i taxonomii v různých publikacích lišit.

V zahrádkách může být nepříjemným plevelem.

Jedovatá rostlina.
Již ve středověku známá léčivá bylina, používaná při kožních chorobách, k zástavě krvácení, při hemoroidech. Mladá nať obsahuje vitamín C, proto se v minulosti přidávala do jarních salátů. Všechny druhy pryskyřníkovitých jsou známé svou jedovatostí, takže v žádném případě není doporučeno rostlinu používat do salátů! Rostlina obsahuje glykosid ranunkulin, který se štěpí na protoanemonin. Protoanemonin je dráždivý a při dlouhodobějším působení na pokožku způsobuje zánět až tvorbu puchýřů. Po požití se dostavuje zánět ústní dutiny, žaludku a střev. Symptomy jsou nevolnost, zvracení, kolikové bolesti břicha. V těžkých případech se otrava projeví závratěmi, bezvědomím až zástavou dechu.

Orsej jarní hlíznatý se řadí mezi tzv. jarní efemeroidy - vytrvalé rostliny, které vyrůstají časně na jaře ještě před olistěním stromů. Vykvétají a zaplodí a jejich nadzemní část záhy odumírá a v létě již není patrná. Takto využijí dostatku světla, který je v lesích před olistěním.

Orsej jarní byl zavlečen do Severní Ameriky jako okrasná rostlina. V současné době je na seznamu invazních druhů několika států především na severovýchodě USA.

Rod:
Rod Ficaria (orsej) má asi 5 druhů, které rostou v Evropě, Severní Africe, Malé Asii a na Blízkém východě a Kavkaze. Na našem území se můžeme setkat se 2 druhy rodu Ficaria.

Záměna:
Snadno poznatelný taxon. Může být zaměněn za příbuzný orsej blatoucholistý.
orsej jarní hlíznatý: lodyhy kořenující, v úžlabí řapíků pacibulky, z jedné lodyhy zpravidla vyrůstá jediná květní stopka;
orsej blatoucholistý: lodyhy nekořenující, bez úžlabích pacibulek, z jedné lodyhy zpravidla vyrůstá více květních stopek.

Etymologie:
Ficaria: od latinského ficus (fíkovník), podle podobnosti hlízek plodům fíkovníku;
verna: jarní, podle toho, že kvete na jaře
bulbifera: hlíznatý, podle kořenových hlíz.

Lidové názvy:
babí pysk, babí lesk, babka blysk, blyskač, blýskavé kvítí, blyšťák, čača, hvězdičky, iskerka, krvavník, májíček, mana, zlatníček, žluťák

Synonyma:
Ficaria bulbifera (Á.Löve & D.Löve) Holub
Ranunculus ficaria var. bulbifera Albert
Ranunculus ficaria var. bulbifer Marsden-Jones
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer Lambinon

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Alno-Ulmion, dále Carpinion, Fagion, Calthion.

Biotopy:
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písečných náplavů (v jarním aspektu)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek (v jarním aspektu)

Ochrana:
Není ohrožený. Na našem území se vyskytuje hojně od nížin do podhůří, roztroušeně v horách.

Celkové rozšíření:
Orsej jarní hlíznatý roste v téměř celé Evropě (kromě nejjižnější a nejzápadnější části). Druhotně zavlečen do Severní Ameriky.

Index:
Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera Á.Löve & D.Löve -- Bot. Not. 114(1): 52. 1961.

vytrvalá; bylina; evropský; hemikryptofyt; 0,06-0,10 m; 2-3 cm; nížiny-podhůří (-hory); Alno-Ulmion, Carpinion, Fagion, Calthion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Jedovatá. Plevel.

jedovatá rostlina plevel

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: břeh řeky

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: polostinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 12.4.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka