Detail

plavín štítnatý

Nymphoides peltata

leknovec štítnatý | Fringed Water-lily

vachtovité / Menyanthaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá vodní bylina s listy plovoucími na hladině a dlouhým plazivým článkovaným oddenkem. Lodyhy oblé, ve vodě ponořené. Listy střídavé s čepelí srdčitě okrouhlou až široce vejčitě okrouhlou, kožovitou, na líci tmavě zelenou, lesklou, na rubu šedozelenou nebo nachovou. Květy nálevkovité, postupně nízko nad hladinou rozkvétající. Kalich 5-četný, kališní cípy dlouze kopinaté, koruna také 5-četná, zlatožlutá, na okraji dřípeně brvitá. Plody jsou vejcovité tobolky s množstvím plochých, široce elipsoidních semen.

Místa výskytu:
Roste ve stojatých či pomalu tekoucích vodách rybníků, řek, slepých říčních ramen a tůní v hloubkách od 20 do 140 cm. Vyhovují mu živinami bohatší vody s písčitým, hlinitým či jílovitým dnem a malou vrstvou humusu; preferuje ale tvrdší dno, do kterého může zapustit dlouhé kořeny a tím je chráněn proti vyrytí rybami. Světlomilná a teplomilná vodní rostlina, nesnášející vlnobití, ale tolerující výkyvy výšky vodní hladiny.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Plavín štítnatý je pěstován jako ozdobná rostlina v okrasných jezírcích a nádržích v zahradách i parcích. Jeho výhodou je, že mu k růstu postačí i nízká hladina vodního sloupce. Snadno se vegetativně množí a při výhodných podmínkách vytváří husté porosty. V Japonsku bývá pěstován v rybnících k přípravě salátů.

Ochrana:
Plavín štítnatý je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1), stejná ochranná kategorie je mu udělena i zákonem a je uveden i v Červené knize vyšších rostlin ČR. Ohrožení populací plavínu je zapříčiněno několika faktory. Mezi hlavní negativní vlivy patří nešetrné hospodaření na rybnících. Přechod k intenzivnímu hospodaření a zejména vysazování nepůvodních býložravých druhů ryb má za následek drastický úbytek plavínu. Plavín poškozují i kapři, kteří stejně jako zmíněný amur bílý rozrývají dno a tím zničí na dně rostoucí oddenky. Na porosty plavínu má velmi špatný vliv i zvyšující se počet dřívě vzácných labutí bílých. Tito ptáci úspěšně kolonizují vodní plochy, nemají přirozené nepřátele a tak se úspěšně přemnožují a likvidují nejen tuto vzácnou vachtovitou rostlinu, ale také veškerou ostatní vodní vegetaci. Plavínu škodí rovněž příliš rychlé napouštění rybníků po předchozím letnění či zimování, kdy může dojít k masové destrukci populace. Na druhou stranu na některých místech se plavínu daří tak dobře, že zaroste velkou plochu vodní nádrže, jeho listy zabrání prostoupení světla pod vodní hladinu a sníží se koncentrace kyslíku ve vodě, což má za následek úhyn ryb a dalších vodních živočichů. Proto je rybáři považován za plevel a v takovém případě se přistupuje k částečnému zkosení porostů. Pro ochranu plavínu štítnatého je nejdůležitější vytvoření kompromisního přístupu, který sladí potřeby řešení ochrany této mizející byliny a chovu ryb a kachen na našich rybnících.

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: rybník

Půda: vodní prostředí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 7.7.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka