Detail

záraza devětsilová

Orobanche flava

záraza červenožltá | Butterbur Broomrape

zárazovité / Orobanchaceae

      záraza / Orobanche

Botanická charakteristika:
Parazitická, jednoletá?, nezelená, 40-70 cm vysoká, statná až mohutná bylina. Lodyha tlustá, světle žlutá, okrová až růžově zbarvená. Listy kopinaté, dlouze zašpičatělé. Květenství krátce až dlouze válcovité, husté. Koruna trubkovitá, bledě až sytě okrově žlutá, často načervenalá. Hřbetní linie koruny pravidelně obloukovitě zakřivená, nápadně dolů zahnutá. Dolní pysk 3laločný s protáhlými laloky. Blizna žlutá. Plodem tobolka.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  lodyha tlustá, světle žlutá, okrová až růžově zbarvená
  §  hřbetní linie koruny pravidelně obloukovitě zakřivená, nápadně dolů zahnutá
  §  blizna žlutá

Místa výskytu:
Roste na vlhčích stanovištích, podél horských potoků a menších říček, v příkopech cest. Vyhovují ji hlinité půdy, vlhké až mokré na živiny bohaté.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Záraza je rostlinou bez chlorofylu a proto není schopná fotosyntézy. Veškeré živiny získává parazitováním na jiné – hostitelské – cévnaté rostlině. Záraza při klíčení napadne hostitelskou rostlinu tak, že ze semene vyrůstá níťovitý kořínek, který vnikne do kořenů hostitele. Poté se vytvoří hlízovitý útvar, který se postupem času mění a dochází k vytvoření kořínků. Z hlízovitého útvaru poté vyrůstají lodyhy, které spatřujeme nad povrchem.

Určování záraz je značně obtížné, při zjištění daného druhu nám může pomoci právě hostitel. Záraza devětsilová, jak již sám název napovídá, parazituje na devětsilech – u nás především na devětsilu lékařském a devětsilu bílém , zřídka také na devětsilu Káblíkové.

Opylování zárazy devětsilové obstarávají čmeláci a včely [viz obrázek].

Záměna:
Záraza devětsilová je snadno poznatelným druhem. Roste totiž výhradně na devětsilech.

Etymologie:
Orobanche: složené z řeckého slova orobos: vikev a slova anchon: škrtit (podle způsobu cizopasného života). Řekové takto nazývali rostlinu - nynější kokotici, která parazitovala na vikvi), Linné přenesl toto jméno na zárazy;
flava: zlatavá, jasně žlutá (podle zbarvení rostliny).

Lidové názvy:
---

Synonyma:
---

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Petasition hybridi.

Biotopy:
Záraza devětsilová je diagnostickým druhem biotopu: devětsilové lemy horských potoků (M5).

Ochrana:
Záraza devětsilová je u nás zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3). Zákon ji žádnou ochranu neposkytuje. Ohrožení spočívá v omezeném areálu rozšíření a v destrukci stanovišť.

V České republice roste v horském pásmu, zřídka v nížinách. Svůj areál rozšíření má v karpatské oblasti (Beskydy a Javorníky), je splavována rovněž do Moravské brány a Ostravské pánve, vysazená byla v Krkonoších.

Celkové rozšíření:
Záraza devětsilová roste v Evropě v alpsko-karpatských horských oblastech, dále roste na Kavkazu a v severozápadní Africe.

Index:
Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz -- Beitr. Kenntn. Deutsch. Orob. 9.

jednoletá?, bylina; jihoevropský; terofyt, geofyt; 40-70 cm; 1,5-2,0 cm; podhůří-hory; Petasition hybridi.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Okres: Frýdek-Místek

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: lem potoka

Půda: hlinito-kamenitá

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 7.7.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka