Detail

dymnivka dutá

Corydalis cava

chohlačka dutá | Bulbous Corydalis

zemědýmovité / Fumariaceae

      dymnivka / Corydalis

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 15-35 cm vysoká bylina s dutou hlízou. Lodyha přímá. Lodyžní listy 2, dlouze řapíkaté, 2x trojčetné, modravě zelené. Květenství koncový hrozen s 8-20 květy. Květy nachové, bílé nebo žlutobílé, se dvěma pysky a ostruhou, vyrůstají z paždí celokrajných listenů. Listeny v květenství kopinatě až široce vejčité, celokrajné. Plod tobolky. Semena s masíčky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  lodyžní listy 2x trojčetné
  §  listeny v květenství kopinatě až široce vejčité, celokrajné
  §  dutá hlíza

Místa výskytu:
Vyskytuje se v humózních hájích, lužních lesích, světlých lesích, parcích i zahradách. Roste na čerstvých, vlhkých, kyprých, humózních půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedná se o naši nejhojnější dymnivku. Na jaře vytváří na některých místech krásné koberce květů.

Jedovatá rostlina.
Obsahuje ve všech částech alkaloidy, např. korydalin, korykavin, bulbokapnin. Právě bulbokapnin je nejvíce probádaný alkaloid. U člověka a zvířat vyvolává stavy podobné strnulosti svalstva jako např. při hypnoze. Při aplikaci bulbokapninu u zvířat byla pozorována strnulost, nehybnost končetin. Otrava dymnivkou u člověka nebyla pozorována. U zvířat jsou popisovány symptomy otravy: zrychlený tep, vrávoravost, mdloby a smrt v křečích.

Léčivá rostlina.
V minulosti se používala jako léčivá rostlina. Užívalo se hlíz, které obsahují nejvíce alkaloidu bulbokapninu, který se užíval k potlačení třesu při onemocnění nervového původu. V současné době se již jako léčivka nevyužívá.

Dymnivka dutá se řadí mezi tzv. jarní efemeroidy - vytrvalé rostliny, které vyrůstají časně na jaře ještě před olistěním stromů. Vykvétají a zaplodí a jejich nadzemní část záhy odumírá a v létě již není patrná. Takto využijí dostatku světla, který je v lesích před olistěním.

Myrmekochorní rostlina. Semena mají vyvinuty masité přívěsky, tzv. masíčka, jimiž se živí mravenci a přispívají tak k rozšiřování druhu.

Rod:
Rod Corydalis (dymnivka) má asi 90 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Africe. Na našem území se můžeme setkat s 5 druhy rodu Corydalis.

Záměna:
Může být zaměněna zejména za dymnivku plnou.
dymnivka dutá: listeny v květenství kopinatě až široce vejčité, celokrajné - obr. a);
dymnivka plná: listeny v květenství široce klínovité, dlanitolaločnaté až dlanitodílné - obr. b).

Etymologie:
Corydalis: odvozeno z řeckého korydalos (chocholouš), korys = přilba, podle tvaru květů, které připomínají přilbu;
cava: dutá, vztahuje se k duté hlíze.

Lidové názvy:
holubí vole, hužvor, kukačka, podražek, smetaník, zeměžluč

Synonyma:
Corydalis albiflora Kit.
Corydalis stummeri Pant.
Fumaria major Roth
Fumaria bulbosa var. cava L.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Alno-Ulmion, dále Fagion, Carpinion.

Biotopy:
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek (v jarním aspektu).

Ochrana:
Není ohrožená. Na našem území se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně od nížin do podhůří.

Celkové rozšíření:
Dymnivka dutá roste ve střední Evropě, na Balkáně, Apeninském poloostrově, Ukrajině. Izolovaně se vyskytuje na Pyrenejském poloostrově a v jižní Francii.

Index:
Corydalis cava Schweigg. & Kort. -- Fl. Erlang. 2: 44. 1811.

vytrvalá; bylina; evropský; geofyt; 0,10-0,30 m; 2-2,5 cm; nížiny-podhůří; Alno-Ulmion, Fagion, Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Léčivá. Jedovatá.

léčivá rostlina jedovatá rostlina

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: park

Půda: hlinitá s humusem, vlhká

Světelné podmínky: polostinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 13.4.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka