Detail

rulík zlomocný

Atropa bella-donna

ľuľkovec zlomocný | Deadly nightshade

lilkovité / Solanaceae

      jedovatá rostlina omamná nebo psychotropní rostlina

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 50 – 150cm vysoká bylina. Lodyha přímá, fialově naběhlá. Listy střídavé, čepel kopinatě vejčitá až vejčitá, celokrajná. Květy jednotlivé, nicí. Kalich zvonkovitý, koruna zvonkovitě trubkovitá, hnědofialová, dole nazelenalá. Plody černé kulovité bobule.

Místa výskytu:
Roste na pasekách a v listnatých nebo smíšených lesích, zvláště bučinách. Vyskytuje se na polostinných stanovištích a vlhkých, živinami bohatých, vápenitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedovatá rostlina.
Jak již název napovídá, jedná se o prudce jedovatou rostlinu, která ve všech svých částech obsahuje prudké jedy atropin a hyosciamin, v menším množství také skopolamin a belladonnin.

Otrava rulíkem se projevuje ze začátku pocitem sucha v ústech, těžkou mluvou a charakteristickým znakem atropinové otravy – rozšířenými zorničkami (důsledkem je rozmazané vidění). Následně začne kůže v obličeji rudnout a zrychlí se tep. Poté začne postižený být neklidný, křičí, dostává halucinace, což vyúsťuje v amok. Po této fázi otravy se postižený uklidní, dostavuje se apatie, únava a ochablost, krevní tlak se snižuje a bez lékařské pomoci nastává kóma a smrt. Velmi nebezpečné jsou zvláště bobule, které se mohou zaměnit za jiné jedlé plody.

Využití v lékařství.
Atropin se používá hlavně v očním lékařství jako spasmolytikum, má rovněž anestetické účinky. Použití této rostliny v lidovém léčitelství je vyloučeno.

V mnoha jazycích má jeho název něco společného se smrtí. Nejinak je tomu i u jeho vědeckého pojmenování. Atropa vzniklo ze slova atropos = smrt. Vznik druhového jména je méně jednoznačný a o to zajímavější. Skládá se z italských slov bella (krásná) a donna (paní), jeho vědecké druhové jméno tedy zní „krásná paní“. Ve středověku si dvorní dámy kapaly do očí šťávu z rulíku, čímž se jim rozšířily zorničky. Rozšířené zorničky byly tehdy totiž považovány za symbol krásy.

Ochrana:
Není příliš hojný, ale nepatří mezi ohrožené druhy.

 

 

Místo: Valašské Kloubouky

Okres: Zlín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá s humusem

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 31.5.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka