Detail

mordovka (záraza) nachová česká

Phelipanche purpurea subsp. bohemica

zárazovec purpurový český

zárazovité / Orobanchaceae

Botanická charakteristika:
Parazitická, nezelená, 25-70 cm vysoká bylina s tlustou často až k bázi nafialovělou lodyhou. Listy úzce kopinaté. Květenství je dlouze válcovité, husté. Květy jsou středně velké. Kalich 5cípý.Koruna je zpravidla celá tmavě modrofialová. Hřbetní linie koruny je takřka pravidelně mírně zaoblená. Horní pysk 2laločný. Dolní pysk je 3laločný. Blizna je bělavá. Plodem je tobolka.

Místa výskytu:
Roste na výslunných skalách a stepních stráních. Vyhovují ji půdy mělké, suché, skeletovité s obsahem vápníku.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Mordovka nachová česká je známá svým nepravidelným kvetením. Někdy se nemusí objevit na stanovišti i několik let po sobě. Poté - v příznivých letech - může vykvést vícero jedinců. Tato schopnost je podpořena důležitou vlastností záraz - mnohaletou klíčivostí semen. Ty přečkávají v půdě a v příhodné době jsou schopny vyklíčit.

Výrazně teplomilný druh. Parazituje pouze na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Tzn. jedná se o monofágní druh.

Mordovka nachová vytváří na našem území dva poddruhy - mordovku nachovou pravou a mordovku nachovou českou [zde vyobrazenou a popisovanou]. Mordovka nachová česká byla popsána v 19. století předním českým botanikem Čelakovským. Někteří autoři však nerozlišují u mordovky nachové dva poddruhy a pokládají tyto typy za variety nebo pouze jeden druh. Někdy je však v literatuře tento poddruh povýšen dokonce na samostatný druh - mordovka česká.

Ochrana:
Mordovka nachová česká je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1). Není chráněná zákonem. Je uvedena v Červené knize vyšších rostlin ČR (ČK).

Vyskytuje se pouze v Čechách (Český kras a České středohoří).

 

 

Kraj: Ústecký

Stanoviště: výslunná skála

Půda: kamenito-hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Karel Nepraš

Fotografoval: Karel Nepraš

Datum fotografie: 16.6.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka