Detail

křídlatka česká

Reynoutria x bohemica

| Bohemian knotweed

rdesnovité / Polygonaceae

      křídlatka / Reynoutria

Místa výskytu:
Vyskytuje se podél vodních toků, komunikací, v blízkosti lidských sídel.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Křídlatka česká je kříženec křídlatky japonské a křídlatky sachalinské. Byla popsána z České republiky v roce 1983. Areál jejího rozšíření je však daleko větší než jen naše území – nalezneme ji např. v Evropě, v Severní Americe a Asii. Její výskyt je pravděpodobnější tam, kde se vyskytují oba rodiče, avšak poslední zjištění ukazují, že se může nacházet i na jiných místech, kde byla zavlečena např. jako okrasná rostlina.

Křídlatka česká je nejagresivnější ze všech křídlatek. Zdědila po svých rodičích ty nejhorší, resp. pro křídlatku nejlepší vlastnosti. Dokonce na stanovištích, kde se vyskytují i rodiče, je pomalu vytlačuje.

Problém křídlatky se skrývá v tom, že mění složení rostlinných druhů v oblastech svého výskytu, vytlačuje původní druhy a to především díky své značné konkurenční zdatnosti. Dochází postupně k přeměně původních rostlinných společenstev v druhově chudá společenstva s převahou křídlatky.

Ochrana:
Invazní druh. Není ohroženým druhem a kvůli svému agresivnímu šíření je nutné její cílené ničení.

 

 

Místo: Hodslavice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: příkop silnice

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 30.7.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka