Detail

trnovník akát

Robinia pseudoacacia

agát biely | Black Locust, False Acacia

bobovité / Fabaceae

      jedovatá rostlina invazní rostlina

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lesích a lesních lemech, podél cest a železničních tratí, podél vodních toků, v parcích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Trnovník akát pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy dovezen v 17. století jako okrasná dřevina do Francie. Postupně se rozšířil do celé Evropy. Často byl vysazován do parků, kolem cest a komunikací a na nepřístupná místa. Je dobrou medonosnou rostlinou.

Léčivá rostlina. Jedovatá rostlina. Kůra a semena obsahují toxické látky. Čerstvá kůra se používala v homeopatii při žaludečních poruchách i jako náhražka chininové kůry.

Invazní druh. K jeho rozšíření pomohl vydatně člověk. U nás byl často vysazován k zalesnění stepních strání a lesostepí, kde způsobil nenahraditelné škody. Běžně zplaňuje a šíří se také kořenovými výmladky. Trnovník akát se chová agresivně a vytlačuje původní vegetaci. Spadlé listí obsahuje dusík a toxiny, které pronikají do půdy. Posléze se pod trnovníkem akátem uchytí pouze nitrofilní druhy.

Kvalitní tvrdé dřevo trnovníku akátu bylo používáno k mnoha účelům: výroba plotů, žebříků, kol a jiných výrobků.

Ochrana:
Není ohrožený. Invazní druh. Adventiv. Neofyt (1874; někteří autoři udávají 1710).

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka