Detail

záraza zardělá

Orobanche kochii

záraza väčšia

zárazovité / Orobanchaceae

      záraza / Orobanche

Botanická charakteristika:


Hlavní rozlišovací znaky:
  §  nezelená parazitická rostlina
  §  květy růžové až mrkvovitě červené
  §  hostitel Centaurea scabiosa

Místa výskytu:
Vyskytuje se na výslunných svazích, křovinatých stráních a skalnatých výchozech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Záraza zardělá je nově rozeznávaný druh z rodu Orobanche na našem území. Může být zaměněna za z. vyšší a v minulosti docházelo k záměnám obou druhů. Záraza zardělá je v České republice hojnější než záraza vyšší. Od zárazy vyšší se odlišuje zejména výškou rostliny, velikostí květenství, zakřivením hřbetní linie koruny a hlavně barvou květů.

Určování záraz je značně obtížné, při zjištění daného druhu nám může pomoci právě hostitel. Záraza zardělá parazituje na chpě čekánku (Centaurea scabiosa).

Ochrana:
Není zatím zařazená do žádné kategorie ochrany. Na našem území se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech.

Celkové rozšíření:
Záraza zardělá roste v Evropě od jihovýchodní Francie až do evropské části Ruska, dále na Kavkaze, ve střední Asii a v Himalájích, Íránu, Indii a Číně.

Index:
Orobanche kochii F.W.Schultz -- Flora 30: 66. 1847

jednoletá; bylina; euroasijský; geofyt; 0,3-0,4; pahorkatiny; Festuco-Brometea

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Ústí nad Labem

Okres: Ústí nad Labem

Kraj: Ústecký

Stanoviště: stráň

Půda: hlinito-kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Karel Nepraš

Datum fotografie: 2.7.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka