Detail

brslen bradavičnatý

Euonymus verrucosus

bršlen bradavičnatý | Warty Euonymus

jesencovité / Celastraceae

      brslen / Euonymus

Botanická charakteristika:
Opadavý keř 1 – 4 m vysoký. Větve hnědé, poseté černohnědými bradavičkami. Listy eliptické až vejčité. Květenství vidlan s 3-7 květy. Květy malé, 4četné, koruna okrově hnědá, červenavě tečkovaná. Plody tobolky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  větve poseté černohnědými bradavičkami
  §  květy drobné, okrově hnědé
  §  květy purpurově růžové

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve světlých listnatých lesích, v lesních pláštích a světlinách. Roste na půdách humózních, vápenitých.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rod brslen (se dvěma druhy) je jediným rodem z čeledi jesencovité na našem území.

Brslen bradavičnatý je někdy pěstován jako okrasná dřevina. Poskytuje latex, který se získává z kořenů. Ze semen se získává olej.

Záměna:
Brslen bradavičnatý je snadno poznatelný druh. Může být někdy zaměněn za příbuzný brslen evropský.
brslen bradavičnatý: větve hnědavé, bradavičnaté, koruna okrově hnědá;
brslen evropský: větve zelenavé, hladné, koruna žlutavá až žlutozelená).

Etymologie:
Euonymus: z řeckého eu (dobrý) a onoma (jméno);
verrucosus: bradavičnatý (podle větviček posetých černohnědými bradavičkami).

Synonyma:
---

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Carpinion a Berberidion.

Biotopy:
Brslen bradavičnatý je diagnostickým druhem biotopu: vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) a panonské dubohabřiny (L3.4).

Ochrana:
Brslen bradavičnatý není ohroženým druhem. Na našem území se vyskytuje v teplejších oblastech, dosti hojně na jižní a střední Moravě, v Čechách jen zplanělý nebo pěstovaný. Moravou probíhá západní hranice areálu druhu.

Celkové rozšíření:
Brslen bradavičnatý roste ve střední a východní Evropě, zasahuje až na Ural, na Kavkaz a Krym.

Index:
Euonymus verrucosus Scop. -- Fl. Carniol., ed. 2. 1: 166. 1771.

keř; evropský, nanofanerofyt; 1,00-4,00; 0,06-0,08; pahorkatiny; Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Mikulov

Okres: Břeclav

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: les

Půda: hlinitá, vhlčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka