Detail

buk lesní

Fagus sylvatica

buk lesný | Common Beech, European Beech

bukovité / Fagaceae

      buk / Fagus

Botanická charakteristika:
Strom opadavý, jednodomý, až 35 m vysoký. Koruna kulovitá (u soliterních jedinců), metlovitá (v porostu). Kmen přímý. Borka šedavá, hladká. Listy eliptické, celokrajné. Květenství samčí a samičí. Samčí květy v paždí listů. Samičí květy po dvou v červenavé číšce. Plody trojboké nažky v dřevnaté číšce.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  hladká, šedavá borka
  §  listy eliptické
  §  plody trojboké nažky (bukvice)

Místa výskytu:
Vyskytuje se v listnatých i smíšených lesích, bučinách. Roste na čerstvých vlhkých, humózních a minerálně bohatých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Buk lesní je statným stromem a dožívá se až 400 let. Jedná se o nejpěstovanější listnatou dřevinu u nás. Má tvrdé dřevo, které nachází využití v nábytkářství, využívá se k výrobě železničních pražců, parket, hraček.

V minulosti se z bukvic lisoval olej. Bukvice jsou oblíbenou potravou lesní zvěře. Bukvice mají oříškovou chuť. Při nadměrném konzumu může dojít u člověka k průjmu a nevolnosti.

Pěstuje se často v intravilánech obcí, zejména v parcích jako solitéra. Bylo vyšlechtěno několik kultivarů, např. cv. Aspleniifolia, cv. Atropunicea (s tmavě červenými listy), cv. Pendula (s převislými větvemi) nebo cv. Zlatia.

Rod:
Rod Fagus (buk) má asi 10 druhů, které rostou v mírném pásu severní polokoule.

Záměna:
Buk lesní je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Fagus: z latinského fagus: jíst, podle toho, že bukvice jsou jedlé;
sylvatica: lesní.

Lidové názvy:
bůček

Synonyma:
Castanea fagus Scop.
Fagus sylvestris Gaertn.
Fagus variegata A.DC.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Fagion, Luzulo-Fagion.

Biotopy:
L3.3 Karpatské dubohabřiny
L3.4 Panonské dubohabřiny
L4 Suťové lesy
L5.1 Květnaté bučiny (diagnostický druh)
L5.2 Horské klenové bučiny (diagnostický druh)
L5.3 Vápnomilné bučiny (diagnostický druh)
L5.4 Acidofilní bučiny (diagnostický druh)

Ochrana:
Buk lesní není ohrožený. V ČR roste téměř po celém území s těžištěm výskytu v pahorkatinách a horách, chybí v nížinách.

Celkové rozšíření:
Buk lesní roste v západní, střední a jižní Evropě.

Index:
Fagus sylvatica L. -- Sp. Pl. 2: 998. 1753.

strom; evropský; makrofanerofyt; 20-35 m; 0,15-0,20 (0,10-0,15) cm; pahorkatiny-hory; Fagion, Luzulo-Fagion.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: les

Půda: kamenito-hlinitá, sušší

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 21.5.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka