Detail

rozrazil cizí

Veronica peregrina

veronika cudzia | Neckweed

jitrocelovité / Plantaginaceae

      rozrazil / Veronica

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 5–25 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, nevětvená nebo od báze větvená. Listy vstřícné, podlouhlé až obkopinaté. Květenství hrozen. Květy malé, 4četné, jednotlivé v úžlabí listenů. Koruna bílá. Plody tobolky, v obrysu široce obsrdčité, širší než dlouhé. Semena malá, světle žlutá.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  přímá lodyha
  §  drobné bílé květy
  §  tobolka široce obsrdčitá, širší než dlouhá

Místa výskytu:
Vyskytuje se na obnažených dnech, na březích vod, na okrajích cest, polí a rumištích. Roste na půdách vlhčích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází rozrazil cizí ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Do Evropy se doslal počátkem 18. století, a v současnosti je rozšířen v západní a střední Evropě. V původní oblasti výskytu se rozlišují dva poddruhy, v Evropě je zavlečen pouze nominátní poddruh. Na našem území je znám od počátku 19. století. V současnosti se těžiště výskytu druhu v ČR nachází v rybničních oblastech (jižní Čechy, severovýchodní Morava), kde je zavlékán patrně v souvislosti s přikrmováním ryb. V jižních Čechách se může šířit také s kontaminovaným zahradnickým materiálem.

Ochrana:
Není ohroženým ani chráněným druhem. Nepůvodní druh květeny ČR.

Celkové rozšíření:
Rozrazil cizí je původem ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Druhotně je zavlékán do jiných částí světa (např. Evropa, východní Asie a Austrálie).

Index:
Veronica peregrina L. -- Sp. Pl. 1: 14. 1753.

jednoletá; bylina; severo-/středo-/jiho-americký; terofyt; 5–7; 5–25 cm; 0,2–0,4 cm; nížiny–pahorkatiny; Bidention tripartitae, Eleocharition soloniensis, Saginion procumbentis

Nepůvodní druh květeny ČR. Adventiv. Neofyt (1809).

Vybraná literatura:
Hrouda L. (2000): Veronica L. – rozrazil. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 6: 355–397, Academia, Praha.

Douda J. & Lepší P. (2005): Veronica peregrina L. – rozrazil cizí. – In: Chán V., Lepší M. & Lepší P. [eds], Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. XI., Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 45: 173–174.

[poslední aktualizace: 25.5.2014]

 

 

Místo: Vražné

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: obnažené dno

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.5.2014

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka