Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

NS Kotvice

Palackého NS

Zámecká NS

NS Proskovice

NS Radegast

Lašská NS

NS Proskovice

Zlínský kraj

Vsetín

NS Čertův mlýn

Olomoucký kraj

Přerov

NS Hůrka

Naučné stezky

Naučná stezka

Co je to naučná stezka?

 

Naučná stezka je pěší turistická značená trasa, která má za cíl návštevníkovi sdělit zajímavé informace o přírodovědných, vlastivědných, popř. historických aspektech dané lokality nebo oblasti, jíž prochází.

 

Cílem naučných stezek je vzdělávání široké veřejnosti. Většina naučných stezek vzniká v přírodně bohatých a zachovalých lokalitách s cílem těchto naučných stezek působit výchovně na návštěvníky a ukázat bohatství naší přírody, které je potřeba chránit.

 

V této sekci budeme mapovat zajímavé naučné stezky, které jsme navštívili a které se určitým způsobem dotýkají předmětu těchto stránek - květeny České republiky.

 

Základní zásady návštěvníka naučných stezek:

 

1. Nepoškozujeme přírodu, chováme se k přírodě ohleduplně.

2. Neodbočujeme z trasy naučné stezky, a to především jestliže stezka prochází chráněným územím.

3. Netrháme rostliny a nechytáme živočichy.

4. Nerušíme zvířata a chováme se tiše.

5. Neznečišťujeme okolí stezky.

6. Nenecháváme volně pobíhat psy.

7. Nemanipulujeme s ohněm, zabraňujeme vzniku požáru.

8. Nepoškozujeme zařízení a vybavení stezky, např. tabule, značení.

9. Chováme se ohleduplně k ostatním návštěvníkům stezky.

10. Řídíme se pokyny na tabulích a pokyny strážců přírody.

11. Netáboříme na místech zastávek stezky nebo v okolí stezky.

 

Naučné stezky jsou značeny značeny pásovými značkami podle metodiky Klubu českých turistů. Pásová značka naučné stezky vypadá takto:

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka