Detail

střevíčník pantoflíček

Cypripedium calceolus

črievičník papučkový

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20-45 cm vysoká bylina. Lodyha pýřitá. Listy vejčité až podlouhle široce kopinaté. Květy velké, okvětní lístky hnědavé. Pysk žlutý, vydutý, uvnitř červeně tečkovaný. Plody tobolky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se v listnatých lesích, na pasekách a krovinatých stráních.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Střevíčník pantoflíček je jednou z našich nejbizardnějších orchidejí především upoutá pozornost velkými žlutými květy. Proto také dochází k častému ničení rostlin "milovníky" přírody, kteří si chtějí střevičník zasadit do zahrádek a nevnímají to, že porušují zákon, evropské normy, ale především svým chováním poškozují přírodní bohatství naší země.

Střevičník pantoflíček je zajímavý způsobem opylování květů. K opýlení musí dojít pylem z jiného jedince a proto jsou důležití při tomto procesu někteří zástupci hmyzu. Jsou to především pískorypky, které přilákány na květ sklouznou po pysku dovnitř. Při cestě nazpět je hmyz velmi sofistikovaně donucen odnést pyl na svém těle.

Květ střevičníku nalezneme ve znaku CHKO Bílé Karpaty.

Ochrana:
Střevíčník pantoflíček je zařazen mezi silně ohrožené druhy rostlin ČR (C2), zákonem je chráněný jako silně ohrožený taxon (§2). Dále patří mezi druhy chráněné evropskou legislativou (NATURA 2000).

 

 

Kraj: Zlínský

Stanoviště: pastvina

Půda: hlinito-kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 18.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka