Detail

pryšec chvojka

Euphorbia cyparissias

mliečnik chvojkový

pryšcovité / Euphorbiaceae

      pryšec / Euphorbia

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 15 - 30 cm vysoká bylina s mléčnicemi. Lodyhy jsou rovnoměrně olistěné, málo větvené, listy jsou čárkovité, tupé nebo krátce špičaté, 10 - 30 mm dlouhé. Cyathia jsou uspořádána v lichookolících o 10 - 15 větvích. Zákrovní listence široce vejčité, žluté, za plodu červené, žlázky jsou žluté, dvourohé. Plodem je jemně bradavičnatá tobolka.

Místa výskytu:
Nejčastěji jej nalezneme podél silnic, kolejnic, železničních náspů, polních cest a komunikací vůbec. Roste také na křovinatých stráních, pastvinách a mezích. Vyskytuje se na štěrkovitých až kamenitých, hlinitých i sprašových, suchých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tak jako všechny pryšce je jedovatý, tento druh je však také léčivý. Mléko vytékající z poraněných míst rostliny je bílé. Náš nejhojnější pryšec.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Bernartice nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj silnice

Nadmořská výška: 310 m

Půda: hlinitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 13.4.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka