Euphorbiaceae - pryšcovité

Pryšcovité jsou jednoleté až vytrvalé byliny s mléčnicemi (rod Euphorbia). Rostliny mívají různé tvary listů, nejčastěji jsou celokrajné nebo jemně pilovité. Květy jsou bezobalné, pravidelné, jednopohlavné nebo oboupohlavné, s mimokvětními žlázkami. Plodem je tobolka. Rostliny jsou vesměs jedovaté až prudce jedovaté, např. skočec, obsahující ricin. Jedovatý je u rodu pryšec zvláště latex, tzn. "bílé mléko" vytékající z poraněných částí rostliny. U nás se vyskytují tři rody s asi 29 druhy. Celkem je známo asi 2000 druhů pryšcovitých. Některé druhy jsou plevelnými rostlinami (pryšec kolovratec, některé další druhy pryšců), okrasnými rostlinami (skočec) nebo květinami pěstovanými v bytech (vánoční hvězda, trnopryšec,...). U pryšců jsou zajímavé květy, které jsou sdruženy do tzv. cyathií. Na základě jejich tvarů se dají snadno určit jednotlivé druhy.


Bylo nalezeno 19 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka