Detail

pryšec plocholistý

Euphorbia platyphyllos

mliečnik širokolistý

pryšcovité / Euphorbiaceae

      pryšec / Euphorbia

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 25 – 50 cm vysoká, lysá nebo jen roztroušeně chlupatá bylina. Lodyhy přímé, silné, oblé. Čepel listů obvejčitá až úzce kopinatá, světle až žlutavě zelená, na okraji drobně pilovitě zubatá. Cyathia v koncových a častých úžlabních lichookolících. Koncový lichookolík zpravidla s 5 větvemi. Zákrovní listence široce trojúhelníkovitě vejčité až trojúhelníkovité, navzájem nesrostlé. Žlázky příčně oválné, žlutavé. Plody jsou kulovité tobolky na povrchu s roztroušenými polokulovitými bradavkami.

Místa výskytu:
Vyskytuje se kolem okrajů cest, na polích, vinicích, zahradách, náspech, březích vodních toků, úhorech, rumištích. Roste na sušších až mírně vlhkých, výhřevných, humózních, živinami bohatých půdách. Upřednostňuje bazické podklady a teplejší oblasti.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
U nás roste nominátní poddruh pryšec plocholistý pravý (Euphorbia platyphyllos platyphyllos), který je na obrázcích, na nějž se vztahuje popis a se kterým se můžeme v naší přírodě setkat. Pouze jednou byl u nás nalezen na břehu nádrže Rozkoš ve východních Čechách poddruh pryšec plocholistý vlnatý (Euphorbia platyphyllos literata), který se od nominátního poddruhu liší nižším vzrůstem, hustě až plstnatě bělavě chlupatým oděním a často nápadně hustě olistěnou lodyhou. Nalezen jen jednou, dnes je považován za vyhynulý (A1).

Ochrana:
Pryšec plocholistý pravý není ohrožený, poddruh p. p. vlnatý je vyhynulý (A1)

 

 

Místo: Vysoká

Okres: Přerov

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: okraj pole

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.6.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka