Detail

pryšec kolovratec

Euphorbia helioscopia

mliečnik kolovratcový

pryšcovité / Euphorbiaceae

      pryšec / Euphorbia

Místa výskytu:
Roste na polích, zahradách, úhorech, rumištích, navážkách, skládkách, nádražích, železničních náspech, v silničních příkopech a podobně. Vyskytuje se na hlinitých až jílovitých, neutrálních až bazických, čerstvě vlhkých až vysýchavých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Objevuje se jako plevel v zahradách a zahrádkách, méně často v obilovinách a okopaninách. Obtížný může být v zahradnických podnicích, jinde je jako plevel prakticky bezvýznamný.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Krhová

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: řepkové pole

Půda: hlinitopísčitá, sušší

Světelné podmínky: světlé

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.5.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka