Detail

kakost nachový

Geranium purpureum

pakost purpurový | Little Robin

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 10-35 cm vysoká bylina. Lodyhy vesměs přímé, několik. Listy lodyžní řapíkaté, členěné nejčastěji ve 3 úkrojky. Květenství vidlan s 2 květy. Květy malé. Koruna 5četná. Korunní lístky purpurově růžové. Plod zobanitý plod s 5 jednosemennými plůdky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  purpurově růžové korunní lístky
  §  žlutá pylová zrna
  §  husté příčné lišty na semenných pouzdrech

Místa výskytu:
Vyskytuje se v kolejištích a na železničních náspech. Roste na kamenitém železničním substrátu.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kakost nachový je původem z jižní Evropy. Do střední Evropy je zavlékán od 70. let 20. století hlavně po železnici. V České republice nebyl do roku 2005 znám. První doklady jeho expanze na našem území byly zaznamenány na železnici v okolí Brna. Dále se šíří po hlavních železničních tratích.

Rod:
Rod Geranium (kakost) má asi 400 druhů, které rostou v temperátních pásech obou polokoulí a v horských tropických a subtropických oblastech. Na našem území se vyskytuje 19 druhů rodu Geranium. Další druhy jsou pěstovány a mohou zplaňovat.

Záměna:
Může být zaměněn za kakost smrdutý.
kakost nachový: kalich s krátkými žláznatými chlupy, koruna 4-8 mm v průměru; korunní lístky 5-9 mm dl., purpurově růžové; pylová zrna žlutá; semenná pouzdra s hustými příčnými lištami, lodyhy většinou přímé, listy matně zelené, začíná kvést dříve než kakost smrdutý;
kakost smrdutý: kalich s dlouhými žláznatými chlupy, koruna 10-13 mm v průměru; korunní lístky 9-13 mm dl., růžové; pylová zrna oranžová; semenná pouzdra řídce síťovaná, lodyhy většinou poléhavé, listy svěže zelené.

Etymologie:
Geranium: z řeckého slova geranos (čáp) podle stavby plodů připomínající čapí zobák;
purpureum: purpurový, nachový, podle barvy květů.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Geranium purpureum subsp. forsteri (Wilmott) H.G. Baker
Geranium purpureum subsp. forsteri Vill.
Geranium purpureum subsp. purpureum Vill.
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Kakost nachový není ohrožený. Naopak je invazním druhem, který se šíří po železnici.

V ČR je známo prozatím několik lokalit na jižní Moravě, vícero na severní Moravě a ve Slezsku a několik málo lokalit v Čechách, všechny výskyty jsou v kolejištích. Pravděpodobně se vyskytuje na více lokalitách na železnici než je dosud známo, ale je přehlížen.

Celkové rozšíření:
Kakost nachový roste v Evropě od Pyrenejského poloostrova, přes jižní Evropu až na Balkán, dále v Turecku a na Kavkaze, v severní Africe. Druhotně rozšířen ve střední Evropě, v Austrálii a na Novém Zélandu.

Index:
Geranium purpureum Vill. -- Syst. Pl. Eur. 1: 72, 1786.

jednoletá; mediteránní-atlantický; terofyt; 0,10-0,35; nížiny-pahorkatiny; -

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (2005).

Invazní.

invazní rostlina

Literatura:
Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68.

Růžička V. & Koblížek J. (2009): Kakost nachový (Geranium purpureum), nový druh pro květenu České republiky. – Zprávy České botanické společnosti 44: 23–27.

Hlisnikovský D. (2011): Geranium purpureum. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX., Zprávy České botanické společnosti 46: 114.

Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 54–55.

 

 

Místo: Kopřivnice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: kolejiště

Půda: kamenitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 10.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka