vody a pobřeží

Květena vod a okolí je značně různorodá. Liší se od sebe druhy stojatých vod (rybníky, tůně, jezera) a druhy tekoucích vod (potoky, řeky). Ve vodě žijí rostliny, které se tomuto prostředí velmi dobře přizpůsobily. Můžeme zde pozorovat druhy vzplývající na hladině (např. okřehek), druhy zcela ponořené (např. vodní mor kanadský) či druhy kořenující na dně (např. leknín). Mezi důležité faktory, kterým se musejí vodní rostliny ve stojatých vodách přizpůsobit, patří kolísání vodní hladiny, intenzivní hospodaření (především na rybnících), množství světla a živin. Naopak v proudící vodě je více kyslíku než ve vodách stojatých. V bezprostřední blízkosti vod nacházíme rostlinná společenstva, která vytváření pás vegetace kolem vody. Tyto rostlinné druhy jsou vázány na prostředí s dostatkem vlhkosti a živin.


Bylo nalezeno 162 druhů, které jsou zobrazeny na 6 stranách.

1, 2, 3... 6   následující

Bylo nalezeno 162 druhů, které jsou zobrazeny na 6 stranách.

1, 2, 3... 6   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka