Článek

Křídlatky na území České republiky

 

Každý z nás se jistě již setkal s vysokými rostlinami, které vytvářely husté "keřovité" porosty a jejichž stonky vzdáleně připomínaly bambusy z daleké Asie. Jedná se o křídlatky, původem opravdu z Asie, nikoli bambusy, ale zástupce čeledi rdesnovitých, kam patří např. rdesna, šťovíky nebo rebarbora.


Typický "keřovitý" vzhled křídlatky

 

Mohlo by se zdát, že jsou to pěkné, dekorativní rostliny, které zakryjí nevhledná místa. Proč se tedy kolem nich nadělá taková rozruch?

 

Je to proto, že křídlatky jsou představiteli tzv. invazních rostlin. Invazní rostliny jsou druhy do naší republiky zavlečené (především, ale není to pravidlem, v 19. století) a tedy na našem území nepůvodní, které se šíří díky několika faktorům. Předně tyto rostliny jsou konkurenčně zdatné. To znamená, že přerostou a postupně vytlačí původní druhy naší flóry. Jsou dokonale vybavené po stránce reprodukční - produkují množství semen nebo se dokáží šířit rozvětveným oddenkovým systémem či využívají schopnosti obnovy z části rostliny (pro křídlatky platí na našem území poslední dva způsoby reprodukce).

 

Křídlatka (Reynoutria) je rod, který - jak již bylo zmíněno - patří do čeledi rdesnovitých. Peripetie se začleněním do taxonomického systému jsou u křídlatky dlouhé a mírně matoucí. Původně ji již Linné zařadil do rodu rdesno. Poté procházela křídlatka bouřlivým "taxonomickým vývojem", který vyvrcholil v současnosti tak, že někteří autoři (především zahraniční) přiřazují křídlatku do rodu opletka (Fallopia). Naše botanika naopak křídlatku vyčleňuje do zvláštního rodu křídlatka (Reynoutria), i když v poslední době můžeme pozorovat příklon k pojetí jako součástí rodu Fallopia.

 

Na našem území se vyskytují tři druhy rodu Reynoutria: křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a jejich kříženec křídlatka česká (Reynoutria x bohemica). Podrobnější popis těchto druhů vyskytujících se na našem území naleznete v odkazech:

 

 

Porovnání tvarů listové čepele křídlatek v ČR

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka