lesy a paseky

Květena lesů je značně specifická a různotvárná. Lesy pokrývají 34% rozlohy našeho státu. Lesy mohou být jehličnaté, listnaté nebo smíšené. Tomu se také přizpůsobují rostlinné druhy, které v lesním prostředí žijí. Jehličnaté lesy například vytvářejí po celý rok trvalé zastínění a proto zde nacházíme spíše druhy stínomilné. Listnaté lesy umožňují na jaře pronikání světla do nejnižších pater a tím vytvářejí výhodné podmínky pro předjarní a jarní druhy rostlin. V létě se již rostlinný pokryv listnatých lesů mění v důsledku úbytku světla. Lesy se od sebe odlišují také podle toho, v jaké nadmořské výšce se nacházejí. Zajímavým typem lesa jsou tzv. lužní lesy. Ty se nacházejí v povodí větších řek a jsou ovlivňovány periodickými jarními záplavami.


Bylo nalezeno 252 druhů, které jsou zobrazeny na 9 stranách.

1, 2, 3... 9   následující

Bylo nalezeno 252 druhů, které jsou zobrazeny na 9 stranách.

1, 2, 3... 9   následující

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka