Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Domorazské louky

celkový pohled na území

Základní údaje

Název: Domorazské louky
Typ chráněného území: přírodní památka
Katastrální území: Hostašovice
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1989
Výměra: 7,18 ha

Předmět ochrany

Luční společenstva mokřadních luk.

Popis

Území je vymezeno silnicí Hodslavice-Valašské Meziříčí a železniční tratí Ostrava-Kojetín. Jedná se o pramennou oblast Srního potoka a nachází se v prostoru hlavního evropského rozvodí Odra-Dunaj s odtokem vod do řeky Bečvy.

 

pohled na území z jihovýchodní strany

Květena

Na loukách se vyskytují rostliny vázané na mizející podmáčené ekotypy. Nalezneme zde mimo jiné tyto druhy: kuklík potoční, mečík střechovitý, prstnatec Fuchsův, kýchavice bílá Lobelova, hladýš pruský, kozlík celolistý.

 

Louky podél potoka jsou lemovány fragmenty vrbových porostů - vrba křehká, vrba jíva a vrba nachová.

 

 

 

pcháč potoční

kohoutek luční

Literatura

Sedláčková, M. Zajímavá lokalita na Domorazu, Nový Jičín: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 42, 1988

Tomanová, D. Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín, Nový Jičín: OkÚ, 2000

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

NEVSTUPUJTE NA ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka