Seznam

Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

PP Domorazské louky

PP Kamenárka

PR Královec

PP Na Čermence

PP Pikritové mandlovce

PP Polštářové lávy

PP Prameny Zrzávky

PR Rybníky v Trnávce

PP Sedlnické sněženky

PP Stříbrné jezírko

PR Suchá Dora

PR Svinec

NPP Šipka

PP Travertinová kaskáda

PP Váňův kámen

PP Vrásový soubor

CHKO POODŘÍ

Základní charakteristika

PR Bartošovický luh

PR Bařiny

PR Bažantula

PR Koryta

PR Kotvice

PP Meandry Staré Odry

NPR Polanská niva

PR Polanský les

PP Pusté nivy

PR Rákosina

Chráněná území

Meandry Staré Odry

celkový pohled na území

Základní údaje

Název: Meandry Staré Odry
Typ chráněného území: přírodní památka
Katastrální území: Jeseník nad Odrou, Mankovice
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Vyhlášeno 1999 - Vyhláška SCHKO Poodří č. 3 ze dne 1. 10. 1999 o zřízení přírodní památky Meandry Staré Odry
Výměra: 25,77 ha

Předmět ochrany

Velmi pestrý porost s kvalitními dřevinami, periodické i trvalé tůně v úseku starého toku Odry. První dochovaný systém bočních ramen na toku Odry po opuštění Nízkého Jeseníku.

Popis

Zbytek bývalého silně meandrujícího koryta Odry s množstvím periodických tůní a břehovými porosty s pestrou dřevinnou skladbou odpovídající stanovištním podmínkám.

 

současný tok Odry, v pozadí starý tok - nyní chráněné území

 

Květena

V území najdeme především břehové porosty společenstev vrbových porostů a střemchových jasenin. V nejvyšším patře rostou jasan ztepilý, jilm vaz, dub letní, olše lepkavá a olše šedá. Dále zde nalezneme lípu srdčitou, habr obecný a vrby (křehkou a bílou).

 

pestrý porost starého toku Odry

 

tůňka je útočištěm obojživelníků

 

Literatura

Weissmannová H. a kol.: Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X., Praha: AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 2004

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA SLOUŽÍ K TRVALÉMU VÝZKUMU A POUČENÍ.

CHOĎTE JEN PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH A CHOVEJTE SE K PŘÍRODNÍ PAMÁTCE OHLEDUPLNĚ.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka